Actif Chi

Mae myfyrwyr coleg yng Nghymru’n codi miloedd o bunnoedd y flwyddyn mewn heriau elusennol a digwyddiadau noddedig eraill. Gallwch CHI wneud gwahaniaeth hefyd a bod yn fwy actif yn y broses.

Mae heriau ffitrwydd noddedig fel Race for LifeMatch 4 Macmillan Sport Relief yn cynnig rhai enghreifftiau o ffyrdd gwych o gymell eich hun, gwneud ffrindiau newydd a chodi rhywfaint o arian at achos da. Cynigia llawer o’r elusennau dan sylw gefnogaeth a chyngor gwych ar hyfforddi i unrhyw un sy’n cymryd rhan neu, gallech drefnu eich digwyddiad eich hun.

Rhestrir isod rai enghreifftiau o ddigwyddiadau codi arian gan fyfyrwyr mewn colegau