Actif Ffitrwydd

Cynigia golegau yng Nghymru ystod eang o gyfleoedd ffitrwydd i fyfyrwyr. Mae yn sawl campws coleg gyfleusterau campfa gwych ar gael i fyfyrwyr.

Defnyddiwch eich amser rhydd yn y coleg trwy ymarfer corff gyda’ch ffrindiau a gwella’ch ffitrwydd yn y broses. Gall cadw’n heini eich helpu i edrych a theimlo’n dda a gwella’ch cyfleoedd gwaith – yn enwedig mewn swyddi lle mae angen prawf ffitrwydd (yr heddlu, y gwasanaeth tân, y lluoedd arfog). Ceir gyrfaoedd hefyd sy’n gorfforol feichus lle bydd bod yn heini’n gwneud bywyd llawer yn haws (gofal plant, y celfyddydau perfformio, adeiladu a chwaraeon er enghraifft).

Mae sawl coleg yn cynnig cymwysterau a chyfleoedd ffitrwydd rhan-amser i hyfforddi i fod yn hyfforddwyr ffitrwydd ac yn hyfforddwyr personol – cyfle gwych i ennill rhywfaint o arian ychwanegol ac aros yn heini ar yr un pryd.