Actif Lles

Mae gan chwaraeon a gweithgarwch corfforol gysylltiad agos â lles, gyda buddiannau corfforol, cymdeithasol ac emosiynol cymryd rhan wedi’u dogfennu’n dda. Mae colegau AB yn hyrwyddo lles trwy ystod o brosiectau gyda themâu fel annog myfyrwyr i fynd yn fwy actif, bwyta’n iach a rhoi’r gorau i ysmygu ymhlith y rhai cyffredin.

Mae’r cardiau post 5 llwybr at lles yn ffordd wych o ddeall lles a gweld sut gall cymryd rhan mewn ymarfer corff, chwaraeon a gweithgarwch corfforol wella’ch lles personol. Mae bywyd coleg yn gyfle gwych i roi cynnig ar rywbeth newydd, bod yn actif a gwneud ffrindiau newydd.

Cysylltu – gwnewch ffrindiau newydd a datblygwch gyfeillgarwch – mae dosbarthiadau ymarfer corff a chwaraeon yn ffordd wych o gwrdd â phobl a chymdeithasu yn ystod diwrnod y coleg.

Byddwch yn Actif – Mae buddiannau iechyd i weithgarwch corfforol ac mae’n ffordd wych o leihau straen a chael hoe wrth ymrwymiadau eraill. Gall ambell i sesiwn yr wythnos neu fynd am dro bob dydd eich helpu i fod yn fwy actif.

Cymerwch Sylw – gall ymuno â chlwb neu weithgaredd roi golwg wahanol i chi o fywyd coleg a chyfle i fyfyrio i ffwrdd o’ch astudiaethau. Cymerwch amser i ymlacio ac adfywio’ch meddwl yn barod ar gyfer yr heriau yn y coleg ac mewn bywyd.

Cadwch Ddysgu – gall chwaraeon a gweithgareddau ffitrwydd roi cyfle i chi ddysgu sgìl newydd neu feistroli her bersonol. Cadwch ysgogi’ch meddwl trwy roi cynnig ar rywbeth newydd sy’n eich herio’n gorfforol ac yn feddyliol.

Rhowch – Gall rhoi rhywbeth bach yn ôl fod yn brofiad gwirioneddol werth chweil. Mae gan golegau ddigon o gyfleoedd i wirfoddoli a helpu yn y coleg a’r gymuned leol – darganfyddwch fwy yn y rhan ‘Cymerwch ran’ ar y wefan