Amdanom Ni

Chwaraeon Colegau Cymru yw’r Corff Llywodraethol ar gyfer chwaraeon AB yng Nghymru. Mae colegau AB Cymru’n cystadlu mewn cystadlaethau Chwaraeon Colegau Cymru mewn dros 20 o gampau a chynrychiola myfyrwyr o golegau Chwaraeon Colegau Cymru ar lefel ryngwladol mewn pêl-droed, rygbi, hoci, criced a phêl-rwyd.

Mae gan Chwaraeon Colegau Cymru’r rôl ehangach o hyrwyddo chwaraeon, gweithgarwch corfforol a gwirfoddoli yn y sector AB. Rheolir y gweithgareddau hyn gan ColegauCymru ar y cyd â Chwaraeon Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am bob agwedd ar Chwaraeon Colegau Cymru, cysylltwch â Chydlynydd Chwaraeon Colegau Cymru Robert.baynham@colegaucymru.ac.uk.

ColegauCymru
Uned 7 Cae Gwyrdd
Greenmeadow Springs
Tongwynlais
Caerdydd
CF15 7AB

Ffôn: 029 2052 2500