Chwaraeon

Gall myfyrwyr gynrychioli Chwaraeon Colegau Cymru ar lefel ryngwladol a rhanbarthol mewn amrywiaeth o chwaraeon tîm ac unigol.

Mae timau rhyngwladol yn cystadlu yn erbyn gwrthwynebiad o’r DU a Thramor mewn Pêl-droed, Rygbi, Hoci, Criced a Phêl-rwyd. Mae gan Chwaraeon Colegau Cymru draddodiad balch o gynnig cyfleoedd i chwaraewyr symud ymlaen i gystadlaethau a chwaraeon proffesiynol lefel uwch.

Mae Chwaraeon Colegau Cymru’n cystadlu fel rhanbarth yn rhaglen gystadlaethau Chwaraeon AoC ac yn benodol Pencampwriaethau Cenedlaethol AoC Sport. Cystadleuaeth flynyddol yw hon a gynhelir ym Mhrifysgol Caerfaddon ac sy’n cynnwys yn nodweddiadol dîm Chwaraeon Colegau Cymru o 200 a mwy o fyfyrwyr a 30 a mwy o staff yn cystadlu mewn 20 o gampau a mwy fel timau ac fel unigolion.