Cymerwch Ran

Ydych chi’n caru chwaraeon? Gallwch gymryd rhan mewn mwy o ffyrdd na chystadlu! Rydym am rymuso pobl ifanc i wneud eu penderfyniadau eu hunain, a’u cysylltu â grym ysbrydoledig chwaraeon.

Gall cymryd rhan yn eich cymuned leol fod yn hynod werth chweil, gan adael i chi hyfforddi, gwneud gwahaniaeth a dangos faint rydych chi’n caru digwyddiadau chwaraeon.

Mae hyfforddiant chwaraeon yn cynnig profiadau a sgiliau gwych i fyfyrwyr coleg gyflawni ystod o chwaraeon. Oeddech chi’n gwybod bod dros 3000 o fyfyrwyr y flwyddyn yn hyfforddi chwaraeon yng Nghymru?

Hyfforddi

Yn ogystal â bod yn brofiad gwerth chweil, gall hyfforddi chwaraeon gynnig cyfleoedd gwaith i fyfyrwyr yn eu cymunedau lleol, gwaith tramor ac maen nhw’n sgiliau y gellir eu trosglwyddo i gyflogaeth arall.

Gweler isod rai enghreifftiau o gyfleoedd hyfforddi chwaraeon i fyfyrwyr Colegau.

  • Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru – Gwobrau Arweinwyr Pêl-droed
  • Chwaraeon Anabledd Cymru – Hyfforddiant Cynnwys Pobl Anabl
  • Hoci Cymru – Arweinwyr Hoci
  • Sports Leaders UK – Gwobrau Arweinyddiaeth Chwaraeon
  • Undeb Rygbi Cymru – Gwobrau Hyfforddi Rygbi
  • Pêl Rwyd Cymru – Gwobrau Hyfforddi Pêl-rwyd