Dewch yn Actif

Mae 45,000 o fyfyrwyr 16-19 oed mewn colegau addysg bellach yng Nghymru. Ein bwriad ni yw gwneud gwahaniaeth sylweddol i iechyd ein pobl ifanc, yn enwedig menywod ifanc, sy’n tueddu i fynd yn llai actif erbyn diwedd eu harddegau.

Mae’r ceisiadau ar gyfer cystadlaethau Chwaraeon Colegau Cymru wedi dyblu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Cymerodd dros fil o gystadleuwyr ran mewn un ar ddeg digwyddiad chwaraeon gwahanol y llynedd, ac roedd hanner ohonynt yn fenywod ifanc.

Mae’r colegau’n annog myfyrwyr i fod yn fwy actif gydag ystod o brosiectau newydd a chyffrous. Dyluniwyd y prosiectau hyn i gael myfyrwyr na fyddent yn cymryd rhan mewn chwaraeon fel rheol yn y coleg yn fwy actif. Mae’r grwpiau sy’n cymryd rhan yn y prosiectau newydd hyn wedi cynnwys myfyrwyr arlwyo, trin gwallt, gofal, adeiladu, gofal anifeiliaid, busnes, sgiliau byw yn annibynnol a’r celfyddydau creadigol i enwi mond rhai.

Arweinir llawer o’r prosiectau hyn gan fyfyrwyr colegau eraill fel rhan o’r Timau Rheoli Myfyrwyr. Mae’r myfyrwyr hyn yn dysgu sgiliau arweinyddiaeth a datblygu chwaraeon newydd ac mewn rhai achosion, yn arwain y gweithgareddau hyd yn oed! Mae myfyrwyr hefyd yn dysgu sut i hyrwyddo’r gweithgareddau gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a thechnolegau rhyngweithiol eraill – cymerwch olwg ar ColegSirGar5x30 twitter fel enghraifft.

Mae ystod y gweithgareddau newydd a ddatblygwyd gan fyfyrwyr i fyfyrwyr eraill wedi bod yn enfawr gan gynnwys zumba, dringo creigiau, crefft ymladd, eirfyrddio a phêl-droed swigen (bubble football) er enghraifft. Yn ogystal, mae myfyrwyr wedi dewis rhai o’r gweithgareddau chwaraeon mwy traddodiadol gyda phêl-droed 5 bob ochr, hoci cyflym (rush hockey), badminton a thennis bwrdd yn boblogaidd iawn. Mae dod yn fwy actif wedi bod yn ffefryn hefyd ac mae sesiynau ffitrwydd mewn grwpiau a dosbarthiadau ymarfer corff wedi bod yn cael eu cynnal.

Rhestrir rhai enghreifftiau o brosiectau chwaraeon a gweithgarwch corfforol newydd isod

  • Coleg Gwent  – myfyrwyr gofal – sesiynau campfa
  • Y Coleg Merthyr Tudful – myfyrwyr trin gwallt – zumba
  • Coleg Caerdydd a’r Fro – myfyrwyr arlwyo – crefft ymladd
  • Coleg Penybont – myfyrwyr gofal anifeiliaid – dringo creigiau
  • Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Llandrillo – myfyrwyr twristiaeth – sesiynau eirfyrddio