Ffrindiau

Cefnogir Chwaraeon Colegau Cymru trwy ystod o bartneriaid a noddwyr gyda’r nod o gael rhagor o oedolion ifanc yn fwy actif a hyrwyddo chwaraeon cystadleuol mewn AB. Cliciwch ar y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am y partneriaid hyn:

Partneriaid a Ffrindiau

Colegau CymruChwaraeon CymruAoC Sport |

Chwaraeon Met CaerdyddUSW SportFirst CampusSouth Wales Transport

 

Gwirfoddoli

Llysgenhadon Ifanc Cymru | Gwirfoddolwyr y Mileniwm | Sports Leaders UK

 

Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol

Chwaraeon Anabledd CymruUndeb Rygbi CymruYmddiriedolaeth Pêl-droed CymruHoci CymruPêl Rwyd CymruTenis CymruAthletau CymruDatblygu Golff CymruUrdd Gobaith CymruCriced Cymru