Gwirfoddoli

Mae myfyrwyr colegau’n gwirfoddoli mewn ystod enfawr o ddigwyddiadau chwaraeon bob blwyddyn yng Nghymru, gan weithio fel trefnwyr, swyddogion, hyfforddwyr a chwaraewyr.

Yn 2014/15, darparodd myfyrwyr AB swm syfrdanol o 30,000 o oriau a mwy yn gwirfoddoli yn y gymuned. Gellir gwirfoddoli fel unigolyn neu fel rhan o brosiect, gall y gweithgareddau olygu myfyrwyr yn darparu hyfforddiant arbenigol neu ddim ond helpu mewn digwyddiad.

Gwelwyd enghraifft wych o fyfyrwyr yn gwirfoddoli yng ngŵyl ddiweddar Pêl-droed i Fenywod Chwaraeon Colegau Cymru ym Merthyr. Trefnwyd y digwyddiad cyfan gan fyfyrwyr o’r Coleg Merthyr Tudful a archebodd y cyfleusterau, a drefnodd ac a weinyddodd ddigwyddiad oedd yn cynnwys 13 thîm a 140 o chwaraewyr. Er gwaetha’r tywydd ofnadwy ar y diwrnod, disgleiriodd brwdfrydedd y myfyrwyr ac roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.

Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn gweithio tuag at wobrau gwirfoddoli uchel eu parch trwy raglen Gwirfoddolwyr y Mileniwm.