08-05-19 Chwaraeon Amrywiol AB – Pen-bre 2019
08 May 2019
Chwaraeon Amrywiol AB – Pen-bre 2019

Cyffrous yw cyhoeddi y byddwn yn cynnal Gŵyl Chwaraeon Amrywiol ColegauCymru ar 8 Mai 2019. Hon fydd y digwyddiad cyntaf o’i fath i golegau Addysg Bellach ar draws y Deyrnas Unedig, a honno’n manteisio ar y cyfleusterau rhagorol ym Mharc Gwledig Pen-bre ger Llanelli.

DARLLEN MWY
18-12-18 Her Eryri 2019
14 May 2019
Her Eryri 2019

Dydd Mawrth 14eg / Dydd Mercher 15fed Mai 2019Llanberis, Gwynedd

Bydd y 3ydd Her Eryri Flynyddol yn gweld Colegau AB o Gymru a Lloegr yn cystadlu mewn cyfres o heriau awyr agored mewn ac o gwmpas Llanberis yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

DARLLEN MWY
ASTUDIAETH ARLOESOL YN RHOI GWYBODAETH AM LEFELAU CHWARAEON A GWEITHGARWCH CORFFOROL YMHLITH POBL IFANC
18 November 2015

Mewn gwaith ymchwil cyntaf o’i fath, mae Chwaraeon Cymru wedi rhoi llais i fyfyrwyr colegau yng Nghymru, i dynnu sylw at arferion chwaraeon a gweithgarwch corfforol pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Bydd yr arolwg arloesol yn darparu gwybodaeth bwysig am sut orau i gefnogi mwy o bobl…

DARLLEN MWY