Pêl-droed Chwaraeon Colegau Cymru

Mae Pêl-droed Colegau Cymru’n cynnig llwybrau addysg pêl-droed a hyfforddi rhyngwladol i fechgyn a merched sy’n astudio mewn Colegau AB yng Nghymru. Pêl-droed sydd â’r nifer fwyaf yn cymryd rhan mewn cystadlaethau cyson gyda 28 tîm o fechgyn ac 13 thîm o ferched yn cymryd rhan mewn cystadlaethau Chwaraeon Colegau Cymru.

Chwaraea timau cenedlaethol y dynion a’r menywod yn erbyn cystadleuaeth o’r DU ac o dramor gan gynnwys Ysgolion Awstralia, Myfyrwyr yr Alban a’r ECFA. Yn ogystal, cafodd tîm y dynion eu gwahodd yn 2014 i dwrnamaint rhyngwladol a mawreddog Cymdeithas Pêl-droed Lazio yn yr Eidal am y tro cyntaf. Bydd y sgwad yn hedfan yno ym mis Mawrth i gymryd rhan mewn wythnos lawn o bêl-droed Ewropeaidd elitaidd.

Bu pêl-droed Chwaraeon Colegau Cymru’n ganolog i ddatblygiad y rhaglen arloesol Coleg Ffocws ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru. Mae’r rhaglen yn galluogi colegau i ddod yn ganolfannau cymeradwy ar gyfer addysg pêl-droed a hyfforddi. Ar hyn o bryd, cynhyrcha’r gefnogaeth i’r rhaglen hon dros 400 o “Arweinwyr Pêl-droed” newydd y flwyddyn yng Nghymru.

Mae cynnydd mewn cyfranogiad yn ffocws i raglen Pêl-droed Chwaraeon Colegau Cymru, yn enwedig pêl-droed y merched. Cyflwynwyd “fformat hyblyg” newydd i golegau yn 2014/15 gan alluogi colegau sy’n rhedeg timau pêl-droed i ferched  gystadlu mewn 11v11, 7v7, 5v5 etc. yn dibynnu ar eu capasiti. Gwelodd y fformat hwn dros 150 o chwaraewyr yn cystadlu o 14 coleg ledled Cymru gan ddarparu cystadleuaeth o safon i bawb oedd yn rhan ohoni.